Tuesday, March 22, 2016

Części siłownika hydraulicznego

Obecnie coraz częściej można dostrzec zastosowanie układów hydraulicznych. Wszystkie wielkie maszyny, które widzisz na swojej codziennej drodze, opierają się na hydraulice. Ta gałąź pomogła zmniejszyć obciążenie innych maszyn. Ciężkie prace, takie jak dźwiganie, kopanie lub kruszenie ogromnych głazów są teraz o wiele łatwiejsze właśnie dzięki zastosowaniu hydrauliki. Siłowniki hydrauliczne lub silniki to jedne z wielu urządzeń mechanicznych używanych w pojazdach technicznych. Maszyny te korzystają z płynów hydraulicznych pod ciśnieniem w celu wytwarzania siły liniowej.

Elementy hydrauliczne cylindrowe

Cylinder lufy: Lufa jest grubą rurą bez podszewki, która będąc wewnętrznie udoskonalona, znajduje się wewnątrz cylindra.
Głowica cylindra: Jest podłączona do lufy za pomocą zamka lub śruby.
Dno cylindra: Lufa i dolna część są ze sobą zespawane w większości cylindrów hydraulicznych. Wiele uszkodzeń wewnątrz lufy jest spowodowane niewłaściwym ich połączeniem. Jednak nowsze wersje mają zakręcane połączenie z denka cylindra do lufy tak więc odbudowa tego urządzenia jest możliwa.
Tłok: Jest on krótki i można go określić jako cylindryczny element metalowy. Wykorzystuje się go do oddzielenia dwóch stron cylindra. Komponent ten zazwyczaj jest kuty z rowkami lub uszczelnieniami metalu, co zapobiega przeciekanie przez niego oleju hydraulicznego do komory po drugiej stronie. Uszczelki mają różne wzory i są przystosowane do indywidualnych wymagań temperatury i ciśnienia w cylindrze.
Tłoczysko: jest chromowanym na zimno kawałkiem stali, który jest przymocowany do tłoka. Ta część pręta łączy siłownik hydrauliczny do części maszyny, która pomaga cylindrowi osiągnąć dane zadanie.
Pręt dławicy: Aby upewnić się, że sprężony olej nie wycieka, głowica cylindra jest wyposażona w uszczelki znane jako pręt dławicy.

Monday, February 29, 2016

Hуdraulika siłоwa – dlaсzegо wartо?Rоzwój infrastrukturу drоgоwej, rоlniсtwa i budоwniсtwa stwarza соraz tо większe zaроtrzebоwanie na sрeсjalistусzne maszуnу. Większоść оdbiоrсów wсiąż zwraсa największą uwagę na сenę, jednak сzу wartо? Taki maszуnу роwinnу bуć рrzede wszуstkim nоwосzesne i niezawоdne, ale również łatwe w оbsłudze z szуbkim serwisem оraz dоstęрnоśсią dо сzęśсi zmiennусh. оbсinanie kоsztów mоże wiązać się z роważnуmi kоnsekwenсjami.

Istnieje wiele рrzурadków, gdzie klienсi szukająс jakiejś maszуnу сzу kоmроnentu starają się wуbrać jak najtańsze rоzwiązanie, zazwусzaj nie роświęсająс zbуt dużej ilоśсi сzasu na sрrawdzenie роwоdów tak niskiej сenу danegо tоwaru. Wielkie maszуnу рrzemуsłоwe рraсują сzęstо na рełnусh оbrоtaсh рrzez wiele gоdzin. I kiedу соś się uszkоdzi, tо każdу dzień рrzestоju maszуnу, zwłaszсza рrzу dużусh inwestусjaсh budоwlanусh, wiąże się z wуsоkimi kоsztami. осzуwiśсie nie da się znaleźć urządzenia w 100% niezawоdnegо, сhсąс nie сhсąс рrоblemу ze sрrzętem wуstęрują i wуstęроwać będą, ale рrzу dоbrуm dоbоrze kоmроnentów i оdроwiedniej analizie, mоżna je zmniejszуć dо minimum.

Friday, December 4, 2015

Możliwe usterki siłowników hydraulicznych
Siłowniki hydrauliczne są dobrze znane z niezawodności, jednak są pewne odstępstwa. Funkcjonalność długotrwałych siłowników hydraulicznych zależy od tego, jak zostały one wyprodukowane. Badania wskazują, że odpowiednio zaprojektowany siłownik hydrauliczny, wyprodukowany przy użyciu najlepszych procesów produkcji będzie działać poprawnie na całe życie. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy cylindry hydrauliczne będą poddawany rutynowym kontrolom i konserwacji.


Jedną z rzeczy, która może się zepsuć to pręty. Wygięte pręty są rzadkością w przypadku układu hydraulicznego cylindra. Najczęściej wyginają się wskutek wady konstrukcji. Przyczyną wygiętego pręta jest zazwyczaj niewystarczająca średnica pręta lub nieregularna konstrukcja montażowa. Pręt może się również wyginać z powodu słabej jakości materiału użytego do produkcji systemu hydraulicznego cylindra. Jeśli wygięty pręt nie jest korygowany odpowiednio zawczasu, może to spowodować uszkodzenie całego systemu w dłuższej perspektywie. Dlatego pręt systemu siłownika hydraulicznego należy sprawdzać okresowo.

Friday, January 28, 2011

Hydraulika Siłowa – wykorzystanie w wielkich maszynachJest ona wykorzystywana wszędzie od wielkich placów budowy aż po nasze maszyny których ozywamy na co dzień (auto ). Jednak najbardziej zadziwiającym miejscem gdzie przyjrzeć się możemy tym prawom są wielkie maszyny wykorzystywane na budowach .Jedną z takich maszyn są oczywiście koparki. Maszyna ważąca ponad 28 ton mimo swojej wagi jest bardzo szybka w swoich działaniach. Jest w stanie swoją łyżka zebrać ponad metr sześcienny brudu który wazy od tony do 1.5 tony .Przykładem zastosowań silnika dla takiej maszyny jest 8,3 litrowy silnik diesla który jest wstanie wygenerować 340 KM. Po jednym silniku na każdą gąsienice oraz silnik hydrauliczny który jest w stanie obracać całą kabinę. Ramię koparki ma kilka tłoków które pracują w gadzie z całym ramieniem. każdy z nich zainstalowany na kolanku odpowiada za zginanie się w tych miejscach ramienia koparki. Jeden tłok na końcu odpowiada na łyżkę do nabierania. Te tłoki wraz z dwoma silnikami hydraulicznymi kontrolowane są przez dwa dżojstik i 4 pedały w kabinie.
Zastosowanie napędów hydraulicznych i praw nimi rządzących sprawiło ,że to co do tej pory było niemożliwe – jak przenoszenie tony ziemi za jednym razem teraz jest możliwe.

Friday, January 21, 2011

Poznaj fakty o Napędach i Sterowaniach Hydraulicznych w Maszynach i urządzeniach


Jeśli chcesz poznać:
*Układy regulacji zespołów wykonawczych hydrauliki siłowej
*Poznać układy zasilania pompami o stałej wydajności
*Poznać układy Hydrostatyczne
*Poszerzyć swoją doświadczenie z  zakresu serwomechanizmów hydraulicznych
*Poznać Hydrauliczne Elementy Logiczne
*Nauczyć się konserwować ,diagnozować i naprawiać elementy układów hydraulicznych
...to doskonale trafiłeś
Ta strona jest właśnie dla Ciebie
Zaglądaj tu częściej